La saig Lourdes Alonso, presidenta de la Cambra de Saigs, i el president del Consell Superior de la Justícia, Josep Maria Rossell han signat aquest migdia el conveni que vincula les dues institucions en el marc de l’impuls a l’expedient judicial electrònic (EJE).

Aquest és un més dels convenis previstos amb els col·laboradors externs concernits en la implementació d’aquesta eina digital, i que segella el compromís de la Cambra dels Saigs en la posada en marxa del Portal de Serveis al Professional (PSP).

El saig és la persona professional del dret investida de funció pública que, de conformitat amb les disposicions legals vigents, té autoritat per procedir a l’execució forçosa de les resolucions judicials o els actes administratius executoris, d’acord amb les lleis aplicables, a petició de les persones i entitats públiques i privades legitimades a aquest efecte.