El Consell Superior de la Justícia ha mantingut una primera trobada de presentació amb una representació del Tribunal de Comptes, encapçalada pel seu president, Francesc d’Assís Pons Tomàs i Núria López Sellés, membre del mateix Tribunal.

En el decurs de la trobada, els membres del Consell Superior de la Justícia, encapçalats pel president, Josep Maria Rossell, han pogut tractar diversos temes d’interès general, com la implementació de l’Expedient Judicial Electrònic (EJE).

En el decurs de la sessió, el Tribunal de Comptes ha manifestat el seu compromís per integrar-se en la posada en marxa del Portal de Serveis al Professional (PSP).