CSJ i UdA

En data 17 de juny del 2022 va tenir lloc la reunió de la Comissió de  seguiment dels convenis signats entre el Consell Superior de la Justícia  i la Universitat d’Andorra, de la qual formen part, la Sra. Maria Carme Torres Orpinell, Vicepresidenta del CSJ,...
Actes juny 2022

Actes juny 2022

Acte de jubilació del Sr. Luis Saez Zarzosa, despres de 26 anys prestant els seus serveis a l’Administració de Justícia. Acte d’agraïment per part del Consell Superior de la Justícia a la família Santuré Canturri per haver cedit la capa i el tricorni del qui fou...